Autodrop steunt MIVA: samen kilometers maken!

Wat doet MIVA?
MIVA ondersteunt wereldwijd pioniers met onmisbare vervoersmiddelen. Pioniers zijn mensen die als eerste iets nieuws durven te ondernemen. Vaak zien zij het als hun bestemming om anderen te helpen. MIVA helpt de hulpverleners met aangepaste voertuigen in de landen waar deze hard nodig zijn. Waarom ondersteunt Autodrop nou precies dit goede doel? Omdat we ooit zelf als pionier zijn begonnen. En natuurlijk omdat wij ook iets met auto’s hebben. Onze snoepjes spreken voor zich! Sinds 2017 steunt Autodrop MIVA door het financieren van diverse projecten. En dat laten we graag op ál onze doosjes zien.

Samen kilometers maken      

De bestemming in 2023? Pionier Geofrey in Tanzania

Tanzania is bijna 23 keer zo groot als Nederland, terwijl er maar 3,5 keer zo veel mensen wonen. Een ruime meerderheid van de bevolking woont op het platteland waar de gezinnen leven van de landbouw. Dat is geen gemakkelijk bestaan. Tanzania heeft namelijk te kampen met extreme weersomstandigheden; periodes van droogte, maar ook hevige overstromingen. Hierdoor gaan oogsten vaak verloren. Dit heeft grote gevolgen: te weinig voedsel, nog slechter begaanbare wegen en daardoor zeer beperkte toegang tot onderwijs en zorg. Daarom zijn stevige, aangepaste voertuigen en communicatiemiddelen van levensbelang om zorg op tijd bereikbaar te maken voor deze mensen. Autodrop helpt pioniers (zorgmedewerkers) in Tanzania dit jaar met een speciale ambulance die geschikt is om de onverharde, heuvel- en bergachtige wegen in Tanzania te trotsteren. Lokaal doen wij dit door Pionier Geofrey te ondersteunen.

Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in Tanzania. Het ziekenhuis biedt zorg aan mensen in een groot en uitgestrekt gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk. Geofrey’s ambulance staat dus nooit stil. Hij heeft deze hard nodig bij spoedgevallen, maar gebruikt de ambulance ook voor al zijn andere werk. Bijvoorbeeld om gemeenschappen in afgelegen gebieden voorlichting te geven over ziektepreventie. 

 

 

Meer over MIVA