Autodrop steunt MIVA: samen kilometers maken!

Wat doet MIVA?
MIVA ondersteunt wereldwijd pioniers met onmisbare vervoersmiddelen. Pioniers zijn mensen die als eerste iets nieuws durven te ondernemen. Vaak zien zij het als hun bestemming om anderen te helpen. MIVA helpt de hulpverleners met aangepaste voertuigen in de landen waar deze hard nodig zijn. Waarom ondersteunt Autodrop nou precies dit goede doel? Omdat we ooit zelf als pionier zijn begonnen. En natuurlijk omdat wij ook iets met auto’s hebben. Onze snoepjes spreken voor zich! Sinds 2017 steunt Autodrop MIVA door het financieren van diverse projecten. En dat laten we graag op ál onze doosjes zien.

Samen kilometers maken      

De bestemming in 2023? Pionier Geofrey in Tanzania

Tanzania is bijna 23 keer zo groot als Nederland, terwijl er maar 3,5 keer zo veel mensen wonen. Een ruime meerderheid van de bevolking woont op het platteland waar de gezinnen leven van de landbouw. Dat is geen gemakkelijk bestaan. Tanzania heeft namelijk te kampen met extreme weersomstandigheden en hierdoor gaan oogsten vaak verloren. Dit heeft grote gevolgen: te weinig voedsel, nog slechter begaanbare wegen en daardoor zeer beperkte toegang tot onderwijs en zorg. Daarom zijn stevige, aangepaste voertuigen en communicatiemiddelen van levensbelang om zorg op tijd bereikbaar te maken voor deze mensen. Autodrop helpt pioniers (zorgmedewerkers) in Tanzania dit jaar met een speciale ambulance die geschikt is om de onverharde, heuvel- en bergachtige wegen in Tanzania te trotsteren. Lokaal doen wij dit door Pionier Geofrey te ondersteunen.

Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in Tanzania. Het Nyakaiga ziekenhuis biedt zorg aan mensen in een groot en uitgestrekt gebied. Sinds de aanschaf van de ambulance, een aangepaste 4x4 Land Cruiser die de moeilijk begaanbare wegen goed aan kan, zijn er al ruim 10.000 kinderen onder de vijf jaar geholpen, 1650 zwangere vrouwen en 1500 mensen die getroffen zijn door COVID. 

 

  \

De bestemming in 2024? Nigeria! 

In het dichtbevolkte land Nigeria, is de levensverwachting slechts 55 jaar en is toegang tot gezondheidszorg en onderwijs enorm slecht. Er heerst veel onrust in het land met veel risico op geweldsincidenten en schaarste aan brandstof. Bovendien heerst er een stigma rondom mensen met geestelijke problemen. Dit stigma heeft ernstige gevolgen voor mensen die hiermee worstelen.

Charis Healthcare and Community Support Initiative (CHARIS) is een non-profit organisatie die geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning biedt. Ze helpen niet alleen in hun eigen behandelcentrum, maar gaan ook op veldmissies om mensen thuis te bereiken. Mensen in moeilijk bereikbare gebieden hebben vaak geen toegang tot de juiste zorg. Het is daarom van belang dat er vervoer en communicatiemiddelen beschikbaar zijn waardoor CHARIS de juiste hulp kan bieden. Denk hierbij aan preventie, educatie, behandeling, training en andere medische ondersteuning. In 2023/2024 helpt Autodrop met het regelen van een vervoermiddel. Daarmee kan CHARIS 4x zoveel mensen helpen!

 

Meer over MIVA